mężczyzna piszący na laptopieOpłaty i podatki

Naszym obowiązkiem w imieniu państwa polskiego jest pobieranie dodatkowych opłat i podatków za wykonywanie czynności notarialnych. Uzyskane opłaty przekazujemy na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. Ich maksymalne wysokości określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Możliwe jest indywidualne ustalenie taksy notarialnej za wykonanie danej czynności, jednak nie może ona przekraczać określonych stawek. Podczas sporządzania dokumentów jesteśmy zobowiązani do zaznaczenia w nich wysokości pobranej opłaty, powołując się na podstawę prawną określającą jej maksymalną wysokość. Wskazujemy osobę, która dokonuje opłaty oraz sposób uiszczenia.

W celu ustalenia dokładnej wartości opłat i podatków prosimy o kontakt z naszą kancelarią. Nasi specjaliści udzielą Państwu szczegółowych informacji i wyjaśnień odnośnie konkretnej czynności notarialnej.

 


Nasze usługi

notariusz rozmawiający z klientem

Opłata notarialna

mężczyzna podczas wypełniania dokumentów

Opłata sądowa

zszywanie dokumentów

Podatek od czynności cywilnoprawnych

trzymanie pieczęci do dokumentów

Podatek od spadków i darowizn