kobieta trzymająca pieczątkęUsługi notarialne

Świadczymy szeroko rozwinięte usługi notarialne zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Dbamy o dokładne wyjaśnienie naszym klientom wszelkich kwestii dotyczących możliwości prawnych dokonywanych czynności, dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej oraz opłat i podatków, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. Sporządzane przez nas akty i inne dokumenty są zrozumiałe i przejrzyste. Wszystkie z nich przygotowujemy w języku polskim bądź na życzenie klienta w innym języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Wszystkie informacje uzyskane przez nas w trakcie czynności notarialnych obejmuje tajemnica notarialna.

 

Co wchodzi w zakres oferowanych przez nas usług notarialnych?

Oferowane przez nas usługi notarialne obejmują swoim zakresem:

 • sporządzanie aktów notarialnych;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręczanie oświadczeń;
 • spisywanie protokołów;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 


Jeśli potrzebują Państwo porady notarialnej lub chcą skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu

Czytaj więcej