dokumenty leżące na biurkuPodatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić w momencie dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu na mocy ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wysokość podatku określana jest na podstawie wartości rynkowej przedmiotu umowy. W zależności od jego rodzaju może wynosić od 0,5 do 2%. Wartość rynkową określa się, biorąc pod uwagę przeciętne ceny stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, a także w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

 

Jakie czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu?

Czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu są szczegółowo określone przez ustawę. Wśród nich wyróżnia się:

  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowa spółki.

Powyższe czynności podlegają opodatkowaniu w przypadku, gdy przedmiot umowy stanowią rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa majątkowe wykonywane na terenie kraju. Wszelkie zmiany danych umów wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania również podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 


Jeśli potrzebują Państwo porady notarialnej lub chcą skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu

Czytaj więcej