kalkulator i laptop na biurkuOpłata sądowa

Opłatę sądową muszą Państwo uiścić w momencie dokonywania wpisu w księdze wieczystej lub jej zakładania. Obowiązek ten określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata sądowa przyjmowana przez notariusza przekazywana jest na konta bankowe odpowiednich Sądów Rejonowych Wydziałów Ksiąg Wieczystych.

 

Jakie wyróżniamy wpisy do księgi wieczystej i ile wynoszą opłaty sądowe?

Ustawa określa odrębne sytuacje, w których należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej, a wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju składanego wniosku.

Są to wnioski o wpis dotyczący:

  • własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (wysokość opłaty – 200 złotych), jeżeli wniosek ten dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych;
  • nabycia lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności (wysokość opłaty – 150 złotych);
  • nabycia lokalu w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaleniu wspólności majątkowej między małżonkami (wysokość opłaty – 150 złotych);
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha (wysokość opłaty – 150 złotych);
  • praw osobistych i roszczeń (wysokość opłaty – 150 złotych);
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (wysokość opłaty – 150 złotych);
  • założenia księgi wieczystej (wysokość opłaty – 100 złotych);
  • połączenia nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona (wysokość opłaty – 100 złotych);
  • odłączenia nieruchomości lub jej części (wysokość opłaty – 100 złotych);
  • sprostowania działu I-O (wysokość opłaty – 100 złotych);

 


Jeśli potrzebują Państwo porady notarialnej lub chcą skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu

Czytaj więcej