księgowa trzymająca pieczątkę firmyOpłata notarialna

Opłata notarialna, inaczej zwana taksą, jest to wynagrodzenie, jakie przysługuje notariuszowi za wykonanie czynności notarialnych. Czynności te obejmują sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego. Umowa notarialna najczęściej zawierana jest w przypadku zarządzania własnością lokalu m.in. w momencie kupna i sprzedaży, spadku i darowizny, najmu okazjonalnego, a także ustanowienia lub przeniesienia użytkowania wieczystego. W formie aktu notarialnego można sporządzić również testament, ale nie jest to konieczne.

Celem sporządzenia aktu notarialnego jest potwierdzenie dokonania danej czynności, co umożliwia lepsze zabezpieczenie inwestycji. Dokument ten zawiera złożone ustnie oświadczenie obydwu ze stron. Osobą wyznaczoną do jego przygotowania jest wyłącznie notariusz.

 

Ile wynosi taksa notarialna?

Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od rodzaju wykonywanej procedury. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku określa maksymalne stawki opłat. Naliczane są one na podstawie wartości przedmiotu umowy. Najniższa taksa naliczana jest w przypadku dóbr o wartości nieprzekraczającej 3 000 złotych. Wówczas może ona wynieść maksymalnie 100 złotych. Wraz ze wzrostem wartości danego przedmiotu, wysokość opłaty również wzrasta. Wygląda to następująco:

  • od 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki;
  • od 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki;
  • od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki
  • od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki;
  • od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki.

Wszystkie kwoty podane są w wartości netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 


Jeśli potrzebują Państwo porady notarialnej lub chcą skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu

Czytaj więcej