Akceptuj

Opłaty notarialne i podatki

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.
Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
W celu dokładnego ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną proszę o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Notariusz Olkusz, opłata notarialna

Opłata notarialna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: Podstawą określenia maksymalnej stawki jest ...
 więcej »

Opłata sądowa

Opłata sądowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i jest przez notariusza przekazywana na konta bankowe ...
 więcej »

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych i jest przez notariusza przekazywana na konto bankowe Urzędu Skarbowego ...
 więcej »

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1986 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 roku, poz. 644) i jest przez notariusza przekazywana na konto bankowe Urzędu Skarbowego ...
 więcej »

Notariusz Olkusz, podatek od spadków i darowizn